Trang chủ

[section label=”slide dsk” visibility=”hide-for-medium” padding=”0px”]

[ux_slider]

[ux_banner height=”350px”]

[text_box width=”36″ animate=”fadeInLeft” position_x=”5″ position_y=”20″]

THIẾT KẾ WEBSITE

Online ngay hôm nay để tiếp cận hàng triệu khách hàng tiềm năng trên Internet

[button text=”chi tiết” color=”alert” style=”gloss” size=”small” depth=”1″ icon=”icon-play” link=”https://ngcvietnam.com/thiet-ke-website-3/”]

[button text=”yêu cầu báo giá” color=”alert” style=”gloss” size=”small” depth=”1″ icon=”icon-play” link=”https://ngcvietnam.com/yeu-cau-bao-gia/”]

[/text_box]
[ux_image id=”28″ image_size=”original” width=”38″ lightbox=”true” animate=”fadeInUp” position_x=”95″ position_y=”0″]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”350px” bg=”122″ bg_overlay=”rgba(0, 104, 120, 0.5)”]

[text_box width=”49″ animate=”fadeInLeft” position_x=”95″ position_y=”50″]

CHO THUÊ HOSTING, SERVER

Tốc độ cao, vận hành ổn định, bảo mật. Hệ thống máy chủ hiện đại. Hỗ trợ 24/7

[button text=”chi tiết” color=”alert” style=”gloss” size=”small” depth=”1″ icon=”icon-play” link=”https://ngcvietnam.com/cho-thue-hosting/”]

[button text=”Bảng giá hosting” color=”alert” style=”gloss” size=”small” depth=”1″ icon=”icon-play” link=”https://ngcvietnam.com/cho-thue-hosting/”]

[/text_box]
[ux_image id=”123″ width=”23″ animate=”fadeInDown” position_x=”10″ position_y=”50″]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”350px” bg=”156″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.6)”]

[text_box width=”49″ animate=”fadeInLeft” position_x=”5″ position_y=”50″]

ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

Bước đầu tiên để sở hữu 1 website thành công. Bảo vệ thương hiệu của bạn trên Internet ngay hôm nay

[button text=”chi tiết” color=”alert” style=”gloss” size=”small” depth=”1″ icon=”icon-play” link=”https://ngcvietnam.com/dang-ky-ten-mien-2/”]

[button text=”Bảng giá tên miền” color=”alert” style=”gloss” size=”small” depth=”1″ icon=”icon-play” link=”https://ngcvietnam.com/dang-ky-ten-mien-2/”]

[/text_box]
[ux_image id=”155″ width=”37″ parallax=”2″ animate=”fadeInUp” position_x=”95″ position_y=”5″]

[/ux_banner]

[/ux_slider]

[/section]
[section label=”dich vu dsk” visibility=”hide-for-medium” bg_color=”rgba(184, 182, 182, 0.12)” padding=”15px”]

[title style=”center” text=”dịch vụ” color=”rgb(45, 164, 220)”]

[row v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”63″ image_size=”original” width=”60″ link=”https://ngcvietnam.com/thiet-ke-website-3/”]

THIẾT KẾ WEBSITE

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”65″ image_size=”original” width=”60″ link=”https://ngcvietnam.com/dang-ky-ten-mien-2/”]

ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”66″ image_size=”original” width=”60″ link=”https://ngcvietnam.com/cho-thue-hosting/”]

HOSTING

[/col]

[/row]
[row v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”70″ image_size=”original” width=”60″ link=”https://ngcvietnam.com/tu-van/”]

EMAIL DOANH NGHIỆP

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”68″ image_size=”original” width=”60″ link=”https://ngcvietnam.com/online-marketing/”]

ONLINE MARKETING

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”69″ image_size=”original” width=”60″ link=”https://ngcvietnam.com/quan-tri-website/”]

QUẢN TRỊ WEBSITE

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”dich vu mobile” visibility=”show-for-small” bg_color=”rgba(184, 182, 182, 0.12)” padding=”15px”]

[title style=”center” text=”dịch vụ” color=”rgb(45, 164, 220)”]

[row v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span=”4″ span__sm=”6″ align=”center”]

[ux_image id=”63″ image_size=”original” width=”60″ link=”https://ngcvietnam.com/thiet-ke-website-3/”]

THIẾT KẾ WEBSITE

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″ align=”center”]

[ux_image id=”65″ image_size=”original” width=”60″ link=”https://ngcvietnam.com/dang-ky-ten-mien-2/”]

ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″ align=”center”]

[ux_image id=”66″ image_size=”original” width=”60″ link=”https://ngcvietnam.com/cho-thue-hosting/”]

HOSTING

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″ align=”center”]

[ux_image id=”70″ image_size=”original” width=”60″ link=”https://ngcvietnam.com/tu-van/”]

EMAIL SERVER

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″ align=”center”]

[ux_image id=”68″ image_size=”original” width=”60″ link=”https://ngcvietnam.com/online-marketing/”]

ONLINE MARKETING

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″ align=”center”]

[ux_image id=”69″ image_size=”original” width=”60″ link=”https://ngcvietnam.com/quan-tri-website/”]

QUẢN TRỊ WEBSITE

[/col]

[/row]

[/section]
[message_box bg_color=”rgba(43, 42, 50, 0.7)”]

[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

Chúng tôi tự hào đang được phục vụ  1000+  khách hàng 

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[button text=”Liên hệ ngay” color=”alert” style=”shade” animate=”fadeInUp”]

[/col]

[/row]

[/message_box]