Hỗ trợ 24/7: 0912 444 036

Điều khoản sử dụng

NGC Việt Nam  »  Về chúng tôi  »  Điều khoản sử dụng

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI SỬ DỤNG &TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

Để tiện cho quý khách theo dõi văn bản dưới, chúng tôi quy ước:

– Công ty TNHH NGC Việt Nam, dưới đây được gọi là bên B

– Quý khách hàng sử dụng dịch vụ, sản phẩm của NGC Việt Nam, dưới đây gọi là bên A

Nội dung chi tiết:

1. Các tài liệu, thông tin và dữ liệu (văn bản bằng giấy hoặc file dữ liệu trên máy tính) do bên A giao cho bên B xây dựng trong phạm vi hợp đồng sử dụng dịch vụ bao gồm nội dung, ý tưởng, giao diện mỹ thuật là quyền sở hữu của bên A. Bên B phải có trách nhiệm giữ bí mật thông nào khác mà không được sự đồng ý, chấp thuận bằng văn bản của bên A.

2. Bên B có trách nhiệm đảm bảo giữ bí mật thông tin về hệ thống của bên A, không được tiết lộ thông tin cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào nếu không được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của bên A. tin và không được khai thác sử dụng cũng như chuyển giao cho bất kỳ bên thứ 3

3. Các vấn đề liên quan đến bản quyền được hiểu như sau:

– Toàn bộ ý tưởng, bố cục, giao diện của hệ thống thuộc về bên A. Bên B không được phép sao chép hoặc chuyển giao cho bất kỳ một bên thứ 3 nào khác mà không được sự đồng ý, chấp thuận bằng văn bản của bên A.

– Các mã nguồn để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt mà bên B bàn giao cho bên A là thuộc quyền sở hữu của bên A. Bên A chỉ được sử dụng mã nguồn này để phát triển hệ thống website trong phạm vi của hợp đồng mà không được sử dụng để xây dựng thành các hệ thống, chiến dịch kinh doanh khác.

– Mã nguồn, tư liệu, hình ảnh, ý tưởng gốc do bên B sáng tạo  thuộc quyền sở hữu của bên B.

4. Mọi khó khăn hoặc cản trở cho việc khai thác và sử dụng hệ thống nêu trên của Bên A mà Bên B gây ra (nếu có) sẽ bị coi là hành vi vi phạm hợp đồng.

Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp, tư vấn thêm. Vui lòng liên hệ Mr Đạt (Sales manager):  0915 930 831 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn & mong muốn được hợp tác thành công với quý khách

Back to Top