Hỗ trợ 24/7: 0912 444 036

Kiểm tra tên miền

NGC Việt Nam  »  Kiểm tra tên miền
1
Nhập các tên miền cần đăng ký
2
Chọn ít nhất 1 loại tên miền
3
Click
( Kiểm tra nhiều tên miền: mỗi tên miền cách nhau bởi dấu ",": Ví dụ: ngcvietnam, vnexpress )

Tên miền Việt Nam

 • .vn
 • .biz.vn
 • .com.vn
 • .net.vn
 • .ac.vn
 • .edu.vn
 • .gov.vn
 • .org.vn
 • .health.vn
 • .info.vn
 • .int.vn
 • .pro.vn
 • .name.vn

Tên miền quốc tế

 • .biz
 • .com
 • .info
 • .net
 • .org
 • .us
 • .pw
 • .co.uk
 • .eu
 • .pro
 • .tel
 • .asia
 • .com.co
 • .in
 • .mobi
 • .net.co
 • .nom.co
 • .de
 • .bz
 • .me
 • .tv
 • .ws
 • .cc
 • .co
 • .com.tw
 • .net.tw
 • .org.tw
 • .tw
 • .idv.tw
 • .game.tw
 • .club.tw
 • .jp
 • .xxx
 • .co.in
 • .net.in
 • .org.in
 • .firm.in
 • .gen.in
 • .ind.in
 • .co.uk
 • .org.uk
 • .me.uk

Back to Top