Hỗ trợ 24/7: 0912 444 036

Outsourcing

NGC Việt Nam  »  Dịch vụ  »  Outsourcing

Outsourcing là hình thức chuyển một phần chức năng nhiệm vụ của công ty ra gia công bên ngoài (từ tiếng Anh: out – ngoài, source –nguồn) – những chức năng mà trước đây doanh nghiệp vẫn đảm nhận

Dịch vụ gia công phần mềm – Outsourcing

NGC Việt Nam cung cấp cho khách hàng các dịch vụ công nghệ cao đa dạng và toàn diện, tập trung vào gia công, phát triển phần mềm và thiết kế web.Chúng tôi luôn cập nhật các công nghệ tiên tiến nhất để ứng dụng trong các dịch vụ Outsourcing phần mềm cho khách hàng
 
 Outsourcing  word cloud box package
 
NGC Việt Nam cung cấp dịch vụ gia công phần mềm – Outsourcing chủ yếu ở các mảng sau:

    – Phần mềm quản lý hành chính
    – Dịch vụ hành chính công trực tuyến
    – Phần mềm quản trị doanh nghiệp
    – Phần mềm bán hàng trực tuyến
    – Thiết kế ứng dụng Web

Back to Top