Hỗ trợ 24/7: 0912 444 036

Câu hỏi thường gặp

1

Có thể đăng ký bao nhiêu tên miền ?

Bạn có thể đăng ký bao nhiêu tên miền là tùy thuộc vào chính bạn, vào mục tiêu kinh doanh của công ty. Tất cả những tên miền phụ của bạn với mục đích chỉ đến một tên miền chính.

2

Thay đổi tên miền như thế nào?

Theo Quyết định số 28/2006/QĐ-BTC ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, phí thay đổi tên miền là 180.000 đồng cho một lần thay đổi:

3

Bảo mật thông tin tên miền là gì?

Khi đăng ký tên miền, bạn phải cung cấp với nhà đăng ký tên miền các thông tin về chủ thể đăng ký như: số điện thoại, email, địa chỉ, tên công ty…

4

Tôi có thể chuyển tên miền cho chủ thể khác?

Khi đăng ký tên miền, các chủ thể đăng ký đã sở hữu riêng 1 tên miền và có trách nhiệm sử dụng, bảo quản tên miền, không được chuyển trả lại hay chuyển cho người khác sử dụng.

5

Domain Key là gì? IP là gì?

Domain Key là một kỹ thuật giúp chống lại sự giả mạo email. Công nghệ này xác thực rằng các thư thực sự được gửi từ tên miền được ghi nhận trong thư (và rằng các thư này vẫn chưa bị thay đổi trong quá trình gửi thư.

6

Hỗ trợ ASP, CGI, PHP ?

Đây là các tiện ích cho các chuyên gia viết script cho trang web phức tạp. Không phải Hostserver nào cũng hỗ trợ các script này.

Page 1 of 212

Back to Top